Skomplikowane dobrego początki. 

Przynajmniej taką mamy nadzieję ;) W pierwszych tygodniach od otwarcia prosiliśmy Was już kilkukrotnie o dużo cierpliwości i zrozumienia, których ogromnymi pokładami się wciąż wykazujecie. Za co bardzo dziękujemy!

Ze względu na to, że nadal wprowadzamy poprawki w systemie obsługującym ligę poola i tabela nie jest jeszcze uzupełniana automatycznie, poniżej znajdziecie tymczasowe rozwiązanie - robocze tabele rozgrywek pool bilarda. 

 

1 KOLEJKA

 

8 BIL: Bartkowiak Łukasz 4:0 Krzeszkiewicz Bolesław

Bartkowiak Łukasz: 1 partia z kija 

9 BIL: Bartkowiak Łukasz 5:0 Krzeszkiewicz Bolesław

 

8 BIL: Jamroziak Marcin 0:4 Kuśnierz Bartłomiej

9 BIL: Jamroziak Marcin 4:5 Kuśnierz Bartłomiej

Jamroziak Marcin1 partia z kija 

 

8 BIL: Ptaszyński Piotr 2:4 Augustyniak Remigiusz

9 BIL: Ptaszyński Piotr 5:3 Augustyniak Remigiusz

Augustyniak Remigiusz: 1 partia z kija

 

8 BIL: Grewling Szymon 1:4 Augustyniak Joanna

9 BIL: Grewling Szymon 5:4 Augustyniak Joanna

Grewling Szymon: 1 partia z kija

 

8 BIL: Pomianowski Michał 2:4 Woś Szymon

9 BIL: Pomianowski Michał 5:3 Woś Szymon

 

Borowczyk Krzysztof - Grygier Tomasz

Poniedziałek, 20.10.2019, 20:00
 
 

 

 

ROZEGRANE MECZE

PUNKTY

PUNKTY 

PUNKTY ŁĄCZNIE

 9-BIL

8-BIL

1

Bartkowiak Łukasz

1

3

3

6

2

Kuśnierz Bartłomiej

1

2

3

5

3

Augustyniak Remigiusz

1

0

2

2

3

Grewling Szymon

1

2

0

2

5

Augustyniak Joanna

1

0

2

2

5

Ptaszyński Piotr

1

2

0

2

5

Pomianowski Michał

1

2

0

2

5

Woś Szymon

1

0

2

2

9

Jamroziak Marcin

1

0

0

0

10

Krzeszkiewicz Bolesław

1

0

0

0

11

Borowczyk Krzysztof

0

0

0

0

12

Grygier Tomasz

0

0

0

0

 

Ze względu na zmiany na liście startowej musieliśmy od nowa rozpisać tabelę rozgrywek. Ze względu na niewielką ilość czasu jaka pozostała do weekendu zdecydowaliśmy o rozpoczęciu rozgrywek 26 października. Za zmiany przepraszamy i obiecujemy zadośćuczynienie dla uczestników Ligi. 

 


REGULAMIN LIGI POOL BILARDA 12ft

1. ORGANIZACJA I MIEJSCE ROZGRYWEK
2. TERMIN ROZGRYWEK
3. OPŁATY
4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
5. ORGANIZACJA ZAWODÓW
6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW
7. SĘDZIOWANIE
8. NAGRODY
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

liga pool

 1. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK  powrót do góry
 

1.1. Organizatorem rozgrywek jest firma 12ft Remigiusz Augustyniak.

1.2. Miejscem rozgrywania meczów Ligi Pool Bilarda 12ft, zwanej dalej Ligą, jest klub bilardowy 12ft położony w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 10/11, zwany dalej Klubem.

1.3. Wszelkie informacje Organizator podaje na stronie internetowej Klubu www.12ftclub.pl.

1.4. W rozgrywkach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, która zgłosi się w wymaganym terminie, prawidłowo wypełni i podpisze protokół zgłoszenia oraz uiści opłatę startową (patrz punkt 3.2).

2. TERMIN ROZGRYWEK powrót do góry

2.1. Edycja Ligi trwa 3 miesiące kalendarzowe. Datę do której przyjmowane są zapisy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia edycji podaje Organizator.

2.2. Mecze odbywają się według terminarza wyznaczonego przez Organizatora, a dniem rozpoczęcia każdej kolejki jest sobota. Organizator określa ramy czasowe w jakich należy rozegrać dany pojedynek, natomiast zawodnicy danego spotkania ustalają między sobą dzień i godzinę rozpoczęcia pojedynku. Obowiązek ustalenia daty i godziny spotkania oraz zgłoszenie tego ustalenia w Klubie (osobiście lub telefonicznie) ciąży na zawodniku, który jest „gospodarzem” pojedynku – czyli na zawodniku wymienionym na pierwszym miejscu w parze pojedynku.

2.3. Termin rozegrania danego spotkania należy zgłosić nie później niż do godziny 23.59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić termin spotkania na prośbę zainteresowanych stron.

2.4 Organizator może skrócić lub wydłużyć termin trwania edycji.

3. OPŁATY powrót do góry

3.1. Liga Pool Bilarda 12ft jest płatna.

3.2. Opłata startowa za całą edycję ligi to 150 zł od osób dorosłych, 130 zł od osób niepełnoletnich, studentów i licealistów. Dla uczestników równoległej edycji Ligi Snookera 12ft przewidziane są dodatkowe rabaty.


Liga Pool Bilarda - opłata normalna 150 zł
Liga Pool Bilarda - opłata ulgowa 130 zł
Liga Snookera - opłata normalna 180 zł
Liga Snookera - opłata ulgowa 150 zł
Pakiet na obie Ligi - normalny 300 zł
Pakiet na obie Ligi - ulgowy 250 zł
 

3.3. Mecze rozgrywane w wyniku przeniesienia ich na inny termin w czasie niemieszczącym się w wytycznych Organizatora wymagają opłaty dodatkowej za wynajem stołu w wysokości 15 zł. Po przekroczeniu regulaminowych 90 minut przeznaczonych na rozegranie spotkania, za każdą następną rozpoczętą godzinę będzie pobierana opłata w wysokości 5 zł.

 

4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ powrót do góry
 

4.1. Podział na pierwszą, drugą i ewentualnie trzecią ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej (patrz 4.8). Zawodnicy zgłaszający się do Ligi, którzy nie brali udziału w poprzedniej Edycji, zaczynają rozgrywki w klasie najniższej.

4.2. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym, bez rundy rewanżowej. Mecz składa się z dwóch rozgrywek – pierwszą w odmianę „8 bill”, drugą „9 bill”. W pierwszej lidze pierwsza rozgrywka toczy się w systemie "BEST OF 7", a druga rozgrywka toczy się w systemie „BEST OF 9”. W drugiej lidze pierwsza rozgrywka toczy się w systemie "BEST OF 5", a druga rozgrywka toczy się w systemie „BEST OF 7”.

4.3. Punktacja. W ramach meczu przyznawane są punkty za każdą rozgrywkę:

  • Wygrana do zera: 3 pkt
  • Wygrana ze stratą partii: 2 pkt
  • Wygrana poprzez walkower 3 pkt
  • Przegrana: 0 pkt
  • Przegrana poprzez walkower: -1pkt

Co oznacza, że w jednym meczu można zdobyć maksymalnie 6 punktów.

Po upływie 15 minut od umówionej godziny spotkania w sytuacji, gdy jedna ze stron się nie stawi na meczu w pierwszej rozgrywce przyznawana jest kara trzech partii w przypadku pierwszej ligi oraz dwóch partii w przypadku drugiej ligi dla zawodnika, który się spóźnił.

4.4. Walkowery.

Po upływie 30 minut od umówionej godziny spotkania zawodnik nieobecny przegrywa spotkanie walkowerem. W przypadku, gdy nie pojawi się żadna ze stron walkower jest przyznawany dla osoby zajmującej wyższą pozycje w tabeli. W sytuacji, kiedy zawodnik oddaje dużą liczbę walkowerów, gdy liczba rozegranych przez niego meczów będzie niższa niż 50% spotkań ze wszystkich przewidzianych na daną edycję (nie uwzględniamy baraży), wyniki rozegranych meczów automatycznie zmieniane są na spotkania przegrane walkowerem.

4.5. O kolejności w tabeli decyduje:

· Liczba punktów

· Bilans partii w bezpośrednich pojedynkach

· Bilans partii we wszystkich pojedynkach danej ligi

· Liczba oddanych walkowerów

· Ilość partii wygranych "z kija"

· Dogrywka – dodatkowy mecz

4.6. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba zajmująca pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi. Otrzymuje ona tytuł Mistrza Ligi.

4.7. Po zakończeniu edycji zawodnicy na dwóch ostatnich miejscach w tabeli z pierwszej ligi spadają do drugiej. Jednocześnie ich miejsce zajmują zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc drugiej ligi. Pomiędzy trzecim zawodnikiem drugiej ligi a trzecim od końca zawodnikiem pierwszej ligi a także czwartym zawodnikiem drugiej ligi a czwartym od końca zawodnikiem pierwszej ligi jest rozgrywane spotkanie barażowe na zasadzie "BEST OF 17" w odmianę „8 bill”. Analogicznie postępuje się w przypadku rotacji zawodników pomiędzy niższymi ligami.

4.8 Podział na pierwszą, drugą oraz ewentualną trzecią ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej. Kolejność na liście startowej ustalana jest na podstawie kolejności w tabeli w danych klasach ligi od klasy najwyższej do klasy najniższej, po rozegranych barażach i po przesunięciach spowodowanych bezpośrednim awansem z niższej ligi lub spadkiem z wyższej w kolejności. Kolejność pomiędzy zawodnikami grającymi w barażach a awansującymi bezpośrednio do klasy wyższej i spadającymi do klasy niższej jest ustalana następująco:

- zawodnik wygrywający baraż z ligi wyższej

- zawodnik bezpośrednio awansujący z ligi niższej

- zawodnik wygrywający baraż z ligi niższej

- zawodnik przegrywający baraż z ligi wyższej

- zawodnik bezpośrednio spadający z ligi wyższej

- zawodnik przegrywający baraż z ligi niższej

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW powrót do góry

5.1. Organizator przygotowuje stół i sprzęt do gry dla zawodników.

5.2. Każdy z zawodników dysponuje czasem 5. minut przy stole bezpośrednio przed spotkaniem, który może wykorzystać na przeprowadzenie rozgrzewki.

5.3. Baza kontaktowa zawodników znajduje się w klubie oraz jest wysyłana na adres e-mail podany przy zgłoszeniu przez zawodnika.

6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW powrót do góry
 

6.1. Organizator zobowiązuje się:

· przygotować stół o wymiarze „8 ft” i sprzęt do gry na określony termin,

· informować o zmianach w terminarzu na co najmniej tydzień przed terminem spotkania.

6.2. Zawodnik zobowiązuje się:

· zachowywać się przy stole zgodnie z tradycjami gry w pool bilard,

· dbać o powierzony mu sprzęt.

6.3. Zawodnik, który z przyczyn obiektywnych nie może rozgrywać swoich spotkań zgodnie z terminarzem, zobowiązany jest do podania Organizatorowi planowanego terminu nieobecności i planu rozegrania spotkań zaległych.

6.4. Mecz nie rozegrany w terminie wyznaczonym przez organizatora i przełożony na prośbę zawodnika musi zostać rozegrany najpóźniej w następnej kolejce lub awansem w kolejce poprzedzającej pierwotny termin rozegrania meczu.

W przypadku przeniesienia terminu spotkania odpowiedzialność za umówienie i rozegranie meczu przechodzi na zawodnika, który wyszedł z propozycją zmiany terminu – zostaje on wówczas „gospodarzem” spotkania (patrz pkt 2.2). Jeżeli nastąpiła taka zmiana należy o tym niezwłocznie poinformować w Klubie.

6.6 W przypadku przełożenia spotkania organizator ma prawo odmówić rozegrania meczu w zaproponowanym przez zawodników terminie.

 
7. SĘDZIOWANIE powrót do góry

7.1. Sędziami Głównymi Ligi są Joanna Augustyniak i Remigiusz Augustyniak.

7.2. Mecze zawodnicy sędziują sami (chyba, że zajdzie wyraźna potrzeba obecności sędziego przy stole). Zawodników obowiązuje znajomość oficjalnych przepisów gry w pool bilard.

7.3. W razie wątpliwości co do prawidłowej interpretacji sytuacji na stole należy skonsultować poprawność rozgrywki u Sędziego Głównego Ligi.

8. NAGRODY powrót do góry

8.1. Zwycięzca Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Ligi.

8.2. Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-3 w pierwszej lidze oraz dla zawodników bezpośrednio awansujących do wyższej klasy rozgrywkowej.

8.3. Mistrz Ligi zostaje zwolniony z opłaty w następnej edycji Ligi.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE powrót do góry

9.1. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w decyzji Organizatora.

9.2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przekazywanie swoich danych kontaktowych (telefon, mail) pozostałym uczestnikom Ligi za pośrednictwem Organizatora.

9.3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Jak to zwykł mawiać Woody Allen „życie to film z powycinanymi momentami nudy”. Rzeczywistość kolejny raz udowodniła, że pisze rozwiązania, które nam na myśl nie przyszły. I mimo, że dzieje się tak co jakiś czas, to chyba nigdy się tego nie nauczymy przyswajać. Zawsze będzie zaskoczenie. Takie jak choćby mieliśmy na finiszu edycji wiosennej Ligi Pool Bilarda 12ft. Za nami wszystkie mecze, znamy wszystkie rozstrzygnięcia. Nawet te najbardziej kuriozalne. Ostateczne, najważniejsze pytanie uzyskało odpowiedź: tytuł Mistrza Ligi utrzymał Łukasz Bartkowiak.

Edycja wiosenna to zawsze ta odsłona, kiedy temperatury za oknem są ściśle skorelowane z poziomem emocji Ligi Pool Bilarda 12ft. W tym roku jak nigdy to zjawisko rzuca się w oczy. Ostatni raz taki żar lejący się z nieba w czerwcu mieliśmy chyba przed małą epoką lodowcową, kiedy to wówczas zapewne wśród podań ludowych powstawał mit o południcy, atakującej ludzi pracujących w pełnym słońcu. Gorąco na dworze. Gorąco w tabeli. Życie to bilard. Jakoś trza se radzić.

Tego się nikt nie spodziewał. Liga Pool Bilarda na wiosenną edycję nieco zmieniła formułę, co w ostatecznym rozrachunku okazało się ruchem podnoszącym jej atrakcyjność. Podczas obecnych rozgrywek nie mamy podziału na pierwszą i drugą ligę – wszyscy zawodnicy grają ze sobą na jednym poziomie. Już na papierze, gdy spojrzeliśmy na opublikowany kalendarz gier od razu mogliśmy wyłowić cały worek pojedynków, których wyników jesteśmy niezmiernie ciekawi. Tytułu Mistrza Ligi, zdobytego po raz trzeci z rzędu, broni Łukasz Bartkowiak, ale obserwatorzy naszych rozgrywek są zgodni, że wygranie Ligi po raz czwarty będzie trudniejsze niż poprzednimi trzema razy.

Ostatnie pięć spotkań Piotra Ptaszyńskiego i dorobek 10 punktów, to całkiem niezły bilans w przedwczesnym finiszu ligowym. Tak tak, Piotr zagrał już wszystkie pojedynki. Dwa lutowe mecze wygrane do zera, dwa ze stratą partii i tylko jedna porażka, to bilans, który ostatecznie daje niemal pewne miejsce na podium na koniec rozgrywek. Póki jednak walka trwa, a Jamroziak z Bartkowiakiem nie przegrali spotkania, to perspektywa medalowa przybiera kolor brązowy.

Trzeci weekend. Trzecia kolejka. Prolog za nami. Jak ktoś coś zawalił to do końca edycji już nie ma pola na kolejne wpadki. Jak komuś idzie koncertowo, to połowa sukcesu zimowych rozgrywek już za nim. Czas na pierwsze oceny i pierwsze prognozy. Nikt się nie ociąga, mało zawodników wyskoczyło przed szereg z ilością rozegranych meczów, więc materiał do analiz jest.

Od poniedziałku 14 stycznia, Piotr Ptaszyński rozegrał aż cztery spotkania. Z hukiem i przytupem pierwsze trzy, przeciwnicy zdołali mu wyrwać jedynie cztery partie. Ostatni mecz z tej serii rozegrał 10 dni później, w czwartek 24. stycznia. Przeciwnikiem był Mistrz…

Rok 2019 można oficjalnie uznać za w pełni rozpoczęty. Po tradycyjnym turnieju noworocznym ruszyły tryby zimowej edycji Ligi Pool Bilarda 12ft. Po burzliwym okresie świąteczno-noworocznym wszystko w życiu klubowym zaczyna się układać w normalny rytm i powtarzalność. Zwłaszcza ta ostatnia jest podobno ważna w sportach bilardowych. Liga Pool Bilarda ZIMA 2019 trwać będzie do weekendu 23-24 marca kiedy to zostaną rozegrane baraże o awans do pierwszej ligi. Tymczasem w tej edycji: kilka nowych twarzy, kilka powrotów, ale też kilka rozczarowań.

Grudzień rozpoczął się już jakiś czas temu a więc siłą rzeczy Liga Pool Bilarda znajduje się już w fazie finiszowej. Co ciekawe rozgrywki zakończyła już druga liga, która teoretycznie miała do rozegrania jedną kolejkę więcej niż pierwszoligowcy, jednak zawodnicy w pomarańczowej tabeli spięli się i przyśpieszyli swoje rozgrywki, przekładając mecze. Dużo odpowiedzi już poznaliśmy – kto spada, kto awansuje, kto na podium. Nadal nie wiemy najważniejszego: kto wygra edycję Ligi Pool Bilarda edycja Jesień 2018?

Większa część rozgrywek Ligi Bilardowej 12ft za nami. Wiele najważniejszych pytań nadal nie ma odpowiedzi. Kto Mistrzem Ligi, kto spada, kto w barażach. Jednego jednak możemy być pewni – do pierwszej ligi awansują bracia Stęsikowie. Nawet gdyby w ostatnich spotkaniach oddawali walkowery a przeciwnicy ich ścigający wygrywali wszystko „do zera”, to nikt już nie jest w stanie ich zdetronizować. W zimowej edycji ich obecność w pierwszej lidze z pewnością podkręci bakcyl rywalizacji i podniesie poziom trudności wśród zawodników tabeli niebieskiej.

Tuż przed półmetkiem rozgrywek, Krzysztof Borowczyk przewodzi 1 Lidze Pool Bilardu. Do tej pory gorycz porażki nie była mu pisana, ale nie tylko jemu. Tuż za plecami ze stratą punktu pędzą dwie lokomotywy - Łukasz Bartkowiak i sparingpartner Krzyśka, Piotr Ptaszyński.

To już poniekąd tradycja, że co edycję Ligi Pool Bilarda 12ft zagadką jest fakt, jak w danej odsłonie Liga będzie wyglądała. Co ciekawe – co edycję te systemy rozgrywek identyczne są w pierwszej lidze. W drugiej natomiast tworzymy coraz to ciekawsze rozwiązania organizacji gier, co poniekąd podyktowane jest taką a nie inną liczebnością zawodników w niższej klasie gier. W edycji (zresztą jak w wielu poprzednich) spotkaliśmy się z kolejną nową dla nas sytuacją – druga liga liczy pięciu zawodników. Nie ma takiego problemu, z którym byśmy sobie nie poradzili, więc panowie z pomarańczowej tabeli mają swój unikalny system gier. Niemniej jednak dostrzegamy zagrożenie płynące ze zbyt małej ilości zawodników, wpływające na spadek atrakcyjności rozgrywek, więc w głowach mamy już szereg pomysłów i rozwiązań, które zainteresują sporą liczbę potencjalnych nowych zawodników. Szykuje się na zimę na tyle skomasowana akcja promocyjna, że być może na wiosnę ostatecznie dobijemy do pomysłu powstania trzeciej ligi.

Stało się. Znów. Tytus Pawlak oczywiście kolejny raz zaliczany był do absolutnych faworytów, ale od czasu do czasu jego mistrzowskie zapędy były już studzone przez wąskie grono zawodników, których stać było na wyrywanie pojedynczych tytułów. Od Słodzinki, przez Jamroziaka i Doberschuetza, po Jankowiaka - każdy z nich wykradał tytuły z kolekcji Pawlaka. Tym razem jednak, w wielkim stylu, zrobił to Łukasz Bartkowiak.