Spore zainteresowanie, dużo zapytań. Tak na trzy tygodnie przed turniejem Bilarda Angielskiego można podsumować całe to zamieszanie. W przypadku nowych odmian gry podczas Cyklu SummerTime mamy zwyczaj publikować wyciąg najważniejszych reguł przed turniejem. Skala zainteresowania powoduje, że w przypadku bilardu angielskiego zestaw rządzących nim prawideł przedstawiamy Wam wcześniej:

 

USTAWIENIE BIL

W grze biorą udział trzy bile: biała, żółta i czerwona. We wszystkich odmianach sportów bilardowych zawodnicy kijem uderzają bilę białą. W bilardzie angielskim jest nieco inaczej: każdy z zawodników ma swoją bilę rozgrywającą. Jeden zawodnik uderza w białą, drugi w żółtą.

Grę rozpoczynamy z bilą czerwoną ustawioną na punkcie głównym (punkt bili czarnej w snookerze). Pierwszy zawodnik zagrywa swoją bilę z pola D. Na tym etapie są tylko dwie bile na stole. Gdy zawodnik kończy podejście, drugi zawodnik  podejście zaczyna i dokłada trzecią bilę na stół – kładzie swoją bilę rozgrywającą w polu D i zaczyna grę.

 

1

ROZGRYWKA O ROZBICIE

Wygląda ona prawie identycznie jak w pool bilardzie. Zawodnicy ustawiają dwie bile na linii bazy polu bazy, ale nie na polu D. Gracze powinni uderzyć bile wzdłuż stołu mniej więcej równocześnie i spowodować, aby po kontakcie z górna bandą stołu każda z nich powróciła możliwie najbliżej dolnej bandy. Wygrywa gracz, którego bila zatrzymała się bliżej dolnej bandy i to on decyduje kto zaczyna pierwszą partię i w jakich kolorach mają zawodnicy swoje bile rozgrywające.

Gracz przegrywa rozgrywkę o rozbicie natychmiastowo, jeśli jego bila:

 • znajdzie się na połowie stołu przeciwnika
 • wpadnie do kieszeni lub wypadnie ze stołu,
 • dotknie bocznych band

Oczywiście dopuszczalne jest powtórzenie rozgrywki o rozbicie. Ma ono miejsce wtedy, gdy:

 • sędzia nie może jednoznacznie wizualnie stwierdzić, czyja bila jest bliżej bandy,
 • obydwa zagrania spełniają warunki natychmiastowej przegranej.

 
KANON I HAZARD

Zawodnicy rywalizują ze sobą zdobywając punkty. Punkty można zdobywać poprzez kanony i hazardy.

Kanon jest definicją raczej znaną. Występuje on wtedy, gdy bila rozgrywająca zaliczy w uderzeniu obie bile na stole. Nie należy mylić kanonów z wózkami, kiedy to bila rozgrywająca zaliczy jedną bilę, a ta bilę drugą.

Z hazardem sytuacja jest owiana mgłą tajemnicy. Hazardem jest po prostu wbicie. Wbijać możemy:

 • bilę czerwoną
 • rozgrywającą bilę przeciwnika
 • swoją bilę rozgrywającą (uprzednio zaliczając inną bilę – kolejne zagranie następuje z pola D)
 • dwie bile w dowolnych konfiguracjach
 • wszystkie trzy bile

Bila rozgrywająca przeciwnika po wbiciu pozostaje w kieszeni. Wraca ona dopiero na stół w momencie rozpoczęcia podejścia przeciwnika i jest zagrywana przez niego z pola D, lub w sytuacji, gdy po 15 hazardach jesteśmy zobligowani zagrać kanon. Wówczas bila rozgrywająca przeciwnika wraca na środek linii bazy (punkt brązowej w snookerze).

PUNKTACJA

Za poprawnie wykonane hazardy i kanony zdobywamy punkty według następującej klasyfikacji:
3 punkty przyznawane są za:

 • wbicie bili czerwonej
 • wbicie swojej bili rozgrywającej po zaliczeniu w zagraniu najpierw bili czerwonej
 • wbicie swojej bili rozgrywającej po kanonie, w którym najpierw zaliczono bilę czerwoną

2 punkty przyznawane są za:

 • kanon
 • jednoczesne uderzenie bili czerwonej i bili przeciwnika
 • wbicie bili rozgrywającej przeciwnika
 • wbicie swojej bili rozgrywającej po zaliczeniu w zagraniu bili rozgrywającej przeciwnika
 • faul przeciwnika

 Co jest istotne, to fakt, że jeśli w jednym zagraniu nastąpi kilka zdarzeń, za które można otrzymać punkty, to wszystkie te punkty są sumowane.

 

2     3 4

 


POLE BAZY

W końcu w rozgrywce przyda się linia bazy. W snookerze ważne jest tylko pole D – linia ciągnąca się od pola D do bandy równie dobrze mogłaby nie istnieć. Istotna jest jednak w bilardzie angielskim. Linia bazy dzieli stół na dwie prostokątne części. Baza, to ta część, która zawiera w sobie pole D.

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące bazy, to występuje tutaj sytuacja znana poniekąd z pool bilarda w odmianie 8bil. Jeśli zawodnik rozpoczyna podejście z bilą rozgrywającą z ręki i umieszcza ją na polu D, to nie może on uderzać bezpośrednio w bile znajdujące się w bazie. Jeśli chce je zaliczyć, musi zagrać o bandę tak, by jego bila rozgrywająca opuściła bazę i dopiero po powrocie zaliczyła odpowiednią bilę. Nie jest to jednak jedyny sposób. Bila rozgrywająca zawodnika może wrócić na pole bazy w wyniku zagrania w bilę stojącą poza polem bazy. Sytuacja ta może nawet wyglądać tak, że bila zagrywana jest tak blisko linii bazy, że jej część wchodzi już na pole bazy. Zagranie wówczas w nią bilą rozgrywającą jest już uznawane jako fakt opuszczenia bazy przez bilę rozgrywającą, mimo że bila rozgrywająca fizycznie pola bazy nie opuściła.

 

5 6

 

OGRANICZENIA

 • Podczas jednego podejścia można wykonać 15 hazardów pod rząd
 • Podczas jednego podejścia można wykonać 75 kanonów pod rząd
 • Tak prezentuje się procedura przy seryjnym wbijaniu bili czerwonej: Po drugim wbiciu z rzędu bili czerwonej z punktu głównego jest ona przywracana na punkt centralny (punkt niebieskiej w snookerze). Po wbiciu jej z punktu centralnego, ponownie wraca na punkt główny, na którym może być przywrócona dwa razy z rzędu. Następnie wędruje ponownie na jedno wbicie na punkt centralny. Procedura ta jest kontynuowana do momentu osiągnięcia limitu hazardów.
 • Wszystkie te ograniczenia są zerowane, gdy w zagraniu zostają doliczone punkty za inne dodatkowe zagranie. Np. gdy przy którymś hazardzie zaliczymy kanon, licznik hazardów pod rząd jest zerowany. Lub np. gdy po drugim wbiciu czerwonej z punktu zaliczymy kanon, lub wbijemy bilę przeciwnika liczba powrotów z rzędu na punkt główny jest zerowana.


FAULE
Co jest faulem w bilardzie angielskim? W skrócie to co w snookerze jest liczone jako faul i może wystąpić w warunkach bilarda angielskiego. Dodatkowo faulem w bilardzie angielskim jest: zagranie więcej niż 15 hazardów pod rząd, zagranie więcej niż 75 kanonów pod rząd, po „bili z ręki” ustawionej w polu D zagranie bezpośrednie bili znajdującej się w polu bazy. Wszystkie faule karane są wartością dwóch punktów, które dodawane są do licznika przeciwnika.

Po faulu zawodnik podchodzący do stołu ma dwie opcje do wyboru:

 • Może kontynuować grę z zastanej po faulu sytuacji na stole. Jeśli w tej sytuacji czerwona opuściła stół, to jest przywracana na swój punkt.
 • Może grać, ustawiając swoją bilę rozgrywającą na polu D, bilę czerwoną na swoim punkcie a rozgrywającą bilę przeciwnika na punkcie środkowym (punkt niebieskiej w snookerze)

 

7