summertime
 
 
 
 
1. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK

1.1. Organizatorem rozgrywek jest klub 12ft.
1.2. Miejscem rozgrywania spotkań jest 12ft Club przy ulicy Za Bramką 10-11 w Poznaniu
1.3. W rozgrywkach może wziąć udział każdy zgłoszony w terminie zawodnik, który uiści w kasie klubu opłatę startową (patrz punkt 3.2.)

2. TERMIN ROZGRYWEK

2.1. Cykl SummerTime składa się z siedmiu turniejów w snookera i jednego turnieju bilardu angielskiego (w nawiasie ranga SummerTime)
- 2vs2 (2*)
- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski (2*)
- Snooker Plus (1*)
- Bilard Angielski (1*)
- 12ft Cup (2*)
- Handicap Poznań Open (2*)
- Team Grand Prix (2*)
- 6red (1*)
i z dziewiątego turnieju finałowego z ograniczoną do 16. liczbą miejsc (patrz punkt 4.6.) oraz z trzech turniejów poolbilardowych

- Debel 8 bil
- 14/1
- 9 bil
i z czwartego turnieju finałowego z ograniczoną do 16. liczbą miejsc (patrz punkt 4.6.).

2.2. Mecze odbywają się według terminarza opublikowanego na stronie 12ftclub.pl

3. OPŁATY

3.1. Udział w turniejach jest płatny
3.2. Opłata startowa za każdy turniej cyklu snookerowego 1* - 20zł, 2* – 30zł (w tym Team Grand Prix, 2vs2 - 30zł od osoby). W Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski opłata startowa dla kobiet oraz uczestników Ligi Snookera 12ft Wiosna 2017 - 30zł, pozostali - 40zł. Opłata w każdym turnieju poolbilardowym wynosi 25zł.
3.3. Zawodnik, który zgłosił się do turnieju a w nim nie wystąpił jest zobowiązany do opłaty startowej. Z opłaty startowej jest zwolniony tylko w momencie, gdy wycofa się z turnieju przed zakończeniem końca zapisów.

4. SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

4.1 System rozgrywek w każdym turnieju snookerowym jest następujący:

  tryb rozgrywek
rozstawienie zawodników
modus
meczowy
zestaw przepisów
ranga
Summer
Time
2vs2 Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości drużyn, tylko system pucharowy
Losowe BO3
finał BO5
standardowe ze wskazaniem punktu 3.17  2*
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
Drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek, następnie dwóch szesnastek
Zgodnie z poniższą gradacją:
- wg rankingu TOP16
- wg rankingu 1LS
- wg rankingu PORS
- wg najwyższego miejsca osiągniętego kiedykolwiek w Lidze Snookera 12ft
- niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń
BO3
finał BO5
standardowe 2*
Snooker Plus
Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości zawodników, tylko system pucharowy
Losowe Uzależniony od
trybu rozgrywek
przepisy snooker plus 1*
Bilard Angielski
Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości zawodników, tylko system pucharowy
Losowe Uzależniony od
trybu rozgrywek
 streszczenie przepisów
oraz
pełne przepisy [ENG]
1*
12ft Cup
Drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek, następnie dwóch szesnastek
Według rankingu SummerTime.
Niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń.
BO3
finał BO5
standardowe  2*
Handicap Poznań Open Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości zawodników, tylko system pucharowy
Według rankingu SummerTime.
Niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń.
Uzależniony od
trybu rozgrywek
 standardowe z handicapem punktowym na początku każdego frejma
2*
Team Grand Prix Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości drużyn, tylko system pucharowy
Według uśrednionego rankingu SummerTime. Drużyny niesklasyfikowane - wg kolejności zgłoszeń minimum
4x30
streszczenie przepisów
oraz
pełne przepisy
2*
6red Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości zawodników, tylko system pucharowy

Według rankingu SummerTime.
Niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń.
Uzależniony od
trybu rozgrywek
streszczenie przepisów
oraz
pełne przepisy
1*
Finał SummerTime
System pucharowy
Top 16 rankingu SummerTime BO5  standardowe -
 
System rozgrywek w każdym turnieju poolbilardowym jest następujący:
 
  tryb
rozgrywek
rozstawienie
zawodników
modus
meczowy
wyciąg przepisów
Debel 8 bil
Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości drużyn, tylko system pucharowy (drabinka 2KO lub 1KO)
Losowe uzależniony od
trybu rozgrywek
8bil => (wyciąg najważniejszych zasad) z dodatkową regułą naprzemiennego uderzania)
14/1
Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości zawodników, tylko system pucharowy (drabinka 2KO lub 1KO)
Według rankingu SummerTime.
Niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń.
uzależniony od
trybu rozgrywek
14/1 => (wyciąg najważniejszych zasad)
9 bil
Grupy + system pucharowy.
Przy dużej ilości zawodników, tylko system pucharowy (drabinka 2KO lub 1KO)
Według rankingu SummerTime.
Niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń.
uzależniony od
trybu rozgrywek
9bil => (wyciąg najważniejszych zasad)
Finał SummerTime
System pucharowy (drabinka 1KO) Top 16 rankingu SummerTime BO5 8 bil, 9 bil, 14/1
 
4.2. Do klasyfikacji SummerTime naliczane są punkty wg taryf w pkt 4.3.
 
4.3. Punktacja za zajmowane miejsca w turnieju snookerowym i bilarda angielskiego wygląda następująco:

Ranga 2* 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 32-48 49+
liczba zawodników 49+ 30 25 22 18 16 14 10 6 4 2
liczba zawodników 33-48 25 22 18 16 14 10 6 4 2 -
liczba zawodników 25-32 22 18 16 14 10 6 4 2 - -
liczba zawodników 17-24 18 16 14 10 6 4 2 - - -
liczba zawodników 9-16 16 14 10 6 4 2 - - - -
liczba zawodników 5-8 14 10 6 4 2 - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

Ranga 1* 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 32-48 49+
liczba zawodników 41+ 25 21 17 13 10 8 5 3 2 1
liczba zawodników 33-40 21 17 13 10 8 5 3 2 1 -
liczba zawodników 25-32 17 13 10 8 5 3 2 1 - -
liczba zawodników 17-24 13 10 8 5 3 2 1 - - -
liczba zawodników 9-16 10 8 5 3 2 1 - - - -
liczba zawodników 5-8 8 5 3 2 1 - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktacja za zajmowane miejsca w turnieju poolbilardowym wygląda następująco:

  1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 32-48 49+
liczba zawodników 41+ 30 25 22 18 16 14 10 6 4 2
liczba zawodników 33-40 25 22 18 16 14 10 6 4 2 -
liczba zawodników 25-32 22 18 16 14 10 6 4 2 - -
liczba zawodników 17-24 18 16 14 10 6 4 2 - - -
liczba zawodników 9-16 16 14 10 6 4 2 - - - -
liczba zawodników 5-8 14 10 6 4 2 - - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- W przypadku zakończenia uczestnictwa w turnieju po przegranej w pierwszym meczu – uzyskuje się jedynie połowę punktów przysługujących za zajęcie danego miejsca, chyba że był to pierwszy mecz obu zawodników - wówczas przegranemu przyznawana jest całość punktów za rundę, w której odpadł.
- Połowę punktów za zajęcie danego miejsca, przyznaje się również w przypadku rozgrywek grupowych, gdy zawodnik nie wygra ani jednego meczu.
- Gdy połowa ww. punktów zawiera wartości po przecinku, zaokrągla się ją w górę.
- W przypadku zakończenia grupy zawodników rozgrywek na etapie, za który można otrzymać dwie różne wartości punktów rankingowych, przyjmuje się wyższą wartość (np. zawodnicy odpadający z drabinki w 1/8 finału, czyli zajmujący miejsca 9-16, otrzymują punkty za miejsca 9-12 a nie 13-16).
4.4. W przypadku nie stawienia się zawodnika na mecz przyznawany jest walkower jego przeciwnikowi po 15 minutach od wyznaczonego terminu spotkania. Zawodnik, który przegrywa walkowerem nie otrzymuje żadnych punktów za tą rundę. Zawodnik, który oddaje mecz walkowerem w sytuacji, gdy rozegrał już wcześniejsze pojedynki, otrzymuje punkty za ostatnią rundę sprzed meczu przegranego walkowerem. Zawodnik, który odda walkower w pierwszym meczu, nie może wystartować w kolejnym turnieju SummerTime, dopóki nie ureguluje należności wynikającej z opłaty startowej turnieju, w ktorym oddał walkowera.
4.5. O kolejności w klasyfikacji SummerTime decyduje:
• Liczba punktów
• W klasyfikacji snookerowej - najwyższy brejk uzyskany w zawodach (w przypadku równego - bierze się kolejne brejki pod uwagę)
• W klasyfikacji pool bilardowej - ilość partii z kija, następnie wysokość brejka (w przypadku równego - bierze się kolejne brejki pod uwagę)
• Losowanie
4.6. Zwycięzcą cyklu SummerTime zostaje osoba, która wygra finałowy turniej SummerTime. Do udziału w finałowym turnieju uprawnieni są zawodnicy zajmujące pierwsze 16. miejsc w klasyfikacji SummerTime. W przypadku wycofania się z finałowego turnieju któregokolwiek z zawodników – prawo gry uzyskuje kolejny zawodnik zajmujący miejsce poniżej 16. miejsca. Kolejni zawodnicy rezerwowi dopisywani są do ostatniego miejsca listy startowej zawodów finałowych.

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW

5.1. Organizator przygotowuje stół i sprzęt do gry dla zawodników na godzinę określoną w terminarzu rozgrywek.
5.2. Mecze rozgrywane są wg terminarza opublikowanego na stronie 12ftclub.pl
5.3. Każdy z zawodników dysponuje 5 minutami czasu bezpośrednio przed spotkaniem, w czasie których może przeprowadzić rozgrzewkę.

6. SĘDZIOWANIE

6.1. Sędziami Głównymi cyklu SummerTime są Piotr Słodzinka i Marcin Jamroziak.
6.2. Mecze zawodnicy sędziują sami (chyba, że zajdzie wyraźna potrzeba obecności sędziego przy stole). Oznacza to, że sędzią w pojedynku jest osoba, która aktualnie nie jest w trakcie podejścia do zagrania.
6.3. W razie wątpliwości, co do prawidłowej interpretacji sytuacji na stole należy skonsultować poprawność rozgrywki u Sędziego Głównego.
6.4. W rozgrywkach snookerowych obowiązuje gra z zasadą „chybienia” (oprócz turniejów 6red i Shoot Out). Dla każdego turnieju możliwa liczba wywoływania chybień ustalana jest osobno i zostanie przestawiona zawodnikom w dniu turnieju.

7. NAGRODY

7.1. Zwycięzca SummerTime w snookerze otrzymuje karnet treningowy na snookera b.o. na 16h. Zwycięzca SummerTime w pool bilardzie otrzymuje karnet na bilard b.o. na 10h gry.
7.2. Organizator zapewnia puchary:
• miejsca 1-3 oraz za najwyższy brejk w turniejach Otwartych Mistrzostw Wielkopolski, 12ft Cup, Handicap Poznań Open, 2vs2, Team Grand Prix oraz w finale SummerTime. Dla turniejów Team Grand Prix i 2vs2 przewidziane są puchary dla każdego z członków drużyny. W turniejach Snooker Plus, Bilard Angielski, 6 red puchar przyznawany jest za pierwsze miejsce w turnieju.
• miejsca 1 w turniejach poolbilardowych oraz za miejsca 1-3 w finale SummerTime.

7.3. Zwycięzca klasyfikacji ogólnej SummerTime w snookera uprawniony jest do wystartowania w pierwszej lidze Ligi Snookera 12ft Jesień 2019. Jeśli z tego prawa zrezygnuje, przechodzi ono na kolejnego zawodnika najwyżej sklasyfikowanego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w decyzji Sędziego Głównego.
8.2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Za zawodnika, który przystąpił do rozgrywek uważa się osobę, której imię i nazwisko widnieje na liście zgłoszonych do turnieju po zakończeniu zapisów.